Initializing...

Download Flash Player to see this rotator.
Tin tức & sự kiện
Vào ngày 02.12.2010 , website công ty Toàn phát chính thức hoạt động online ....

Ngành nghề kinh doanh: bao bì carton 2, 3, 5 và 7 lớp và các loại bao bì giấy khác.

Sản phẩm: bao bì carton 2, 3, 5 và 7 lớp và các loại bao bì giấy khác. - Doanh số: năm 2010: 186 tỷ đồng; năm 2011: 192 tỷ đồng; tính hết Quý II năm 2012: 85 tỷ đồng.

Toàn Phát sẽ tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại có hàm lượng công nghệ cao để duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng tốt hơn mọi nhu cầu của khách hàng khi hợp tác với chúng tôi.