Initializing...

Download Flash Player to see this rotator.
Tin tức & sự kiện
Vào ngày 02.12.2010 , website công ty Toàn phát chính thức hoạt động online ....

Thông tin về nhân sự:

Thông tin về nhân sự:

-         Tổng số CBCNV: 250; Gián tiếp/trực tiếp: 35/215;

-         Tỷ lệ nữ/nam: 86 nữ / 164 nam


Số lần xem 3551